WebKwestie

Concentratiekampen

Werkwijze

Concentratiekamp Buchenwald is vergelijkbaar met dat van Bergen-Belsen. Het was gelegen bij de stad Weimar, aanvankelijk bedoeld voor politieke gevangenen en criminelen

Er waren geen gaskamers, maar naar schatting zijn er toch tussen de 31.000 en 50.000 mensen gestorven.

In april 1945 moesten ongeveer vijftienhonderd inwoners van het nabijgelegen Duitse stadje Weimar verplicht een bezoek brengen aan concentratiekamp Buchenwald, zodat ze met eigen ogen konden zien wat er in het kamp gebeurde. De beelden waren gruwelijk.

In Buchenwald is er altijd veel verzet geweest. 

De opdracht is opgesplitst in vijf delen. Werk ze in volgorde af.

Taak 1:

Schrijf in korte punten voor jezelf op wat er in je opkomt als je aan concentratiekampen denkt.

Dit hoeven jullie niet volledig uit te schrijven. Het hoeft niet ingediend te worden en kan dus in telegramstijl.

Taak 2:

Lees de onderstaande vragen en beantwoord ze daar waar je kan.

Vragen die je niet kan beantwoorden of waar je aan de volledigheid van je antwoord twijfelt, ga je opzoeken via het internet. In het volgende luik, Bronnen, vind je een aantal internetadressen die verplicht te lezen zijn. De andere adressen zijn facultatief. Je kan ze bezoeken om een duidelijker antwoord te krijgen op een bepaalde vraag, gewoon uit interesse, of om een nog breder beeld van deze problematiek te krijgen.

Vragen:

Taak 3:

Lees het lied 'Buchenwaldlied' en het gedicht van Wolfgang Borchert "Lesebuchgeschichten".

Taak 4:

Interpreteer de teksten gebruik makend van de informatie die jullie op het internet gelezen hebben i.v.m. Buchenwald en/of andere concentratiekampen.

Beschrijf kort wat er in het gedicht of lied beschreven wordt, welke sfeer het uitademt?

Geef ook kort je mening over beide teksten. Misschien heb je een voorkeur voor één bepaalde tekst?

Je schrijft een vloeiende tekst die niet langer mag zijn dan één bladzijde en die je op de afgesproken datum indient.

Taak 5:

Geef kort je mening over deze oefening. Laat me weten of jullie deze oefening nuttig vonden.

Denk ook eens na over de volgende vragen:

Ik verwacht hier van jullie een gefundeerd antwoord. Toon dat jullie hebben nagedacht over deze oefening en over de bovengestelde vragen!

Ook hier schrijf je een vloeiende tekst die je samen met de tekst uit punt 4 afgeeft. Jullie antwoorden zullen een uitgangspunt voor een klassikaal gesprek zijn dat later zal volgen.